About Us

   

     บริษัท เวิลด์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการสำรองข้อมูล ในระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ทีมงานผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูล ว่าเป็นหัวใจของการทำงานในระบบคอมพิวเตอร์ และไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้ หากข้อมูลสูญหายหรือเกิดปัญหาขึ้น ระบบสำรองข้อมูลจึงเป็นหัวใจสำคัญ ที่สามารถทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นใจ ทีมงานของบริษัทฯ ได้ชื่อว่าเป็นทีมงานแรก ที่แนะนำระบบสำรองข้อมูลเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างจริงจัง โดยมีการดำเนินการด้านการตลาด, การประชาสัมพันธ์, และการฝึกอบรมให้แก่ทั้งผู้ใช้ (End Users) และตัวแทนจำหน่าย (Dealers) มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันผู้ใช้ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุปกรณ์สำรองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนของบริษัท ที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านระบบสำรองข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯจึงได้ทุ่มเทพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
     ปัจจุบันบริษัทจึงมีทีมงานขาย และทีมงานบริการหลังการขายที่เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า จากโรงงานที่มีคุณภาพ, เทคโนโลยี่, และชื่อเสียงระดับโลกได้แก่ Tandberg Data, StorageFlex, Sony, Plasmon, QualStar, NovaStor, Legato (OTG and SmartStorage) และ StorageCralf เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมและรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้บริษัท เวิลด์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนด้วยดีจากลูกค้าตลอดมา อันเป็นบทพิสูจน์ในการยืนหยัดอยู่เคียงคู่ลูกค้า เพื่อความมั่นใจในการเก็บข้อมูลที่มีค่าของลูกค้าตลอดไป

Partners

1995 - Sony : DAT and MO

1996 - Tandberg Data : SLR

1997 : NovaStor : Software for Tape Backup

1998 : Plasmon : MO, CD/DVD Jukebox

1999 : Legacy : NAS, SAN RAID, DVD Server

1999 : Qualstar : 9/18/36 tracks and Library

1999 : Sony Authorized Service Center

2000 : Legacy Thailand Rep. Office.

2001 : StorageFlex : SAN, NAS, DAS RAID

2001 : Sony Thai

2011 : StorageCraft : ShadowProtect

2016: Tandberg Data, Overland, Sphere 3D

• Control Data (Thailand) Ltd.

• CDG Systems Ltd.

• MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED.

• NEC Corporation (Thailand) Ltd.

• Fujitsu Systems Business (Thailand) Ltd.

• United Telecom Sales & Services Co., Ltd.

• Loxley Public Company Limited

• Chubb (Thailand) Limited.

• Tyco Fire, Security & Services (Thailand) Ltd.

• G-ABLE Co.,Ltd.

• Jasmine Telecom Systems PCL

Customers

♦ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

♦ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

♦ กองทัพอากาศ ศูนย์ข้อมูลอีเล็คโทรนิกส์

♦ กรมส่งเสริมสหกรณ์

♦ สำนักงานประกันสังคม

♦ ธนาคารแห่งประเทศไทย

♦ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บจ.)

♦ กรมโยธาธิการและผังเมือง

♦ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

♦ TCDC (Thailand Creative & Design Center)

♦ กรมสวัดิการ กระทรวงแรงงาน

♦ สปน. สำนักนายกรัฐมนตรี

♦ สำนักข้าราชการและพลเรือน (ก.พ.)

♦ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

♦ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

♦ กรมสหกรณ์การเกษตร

♦ กรมส่งเสริมการเกษตร

♦ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

♦ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

♦ กรมการกงศุล

♦ GISTDA

♦ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

♦ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

♦ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

♦ รัฐสภา

♦ พระที่นั่งวิมานเมฆ

♦ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

♦ พระบรมมหาราชวัง

♦ กรมทรัพยากรน้ำ

♦ เทศบาลนครหาดใหญ่

♦ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

♦ สนง. ตำรวจแห่งชาติ

♦ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

♦ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

♦ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

♦ สปน. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

♦ สำนักงาน กสทช.

♦ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

♦ มหาวิทยาลัยมหิดล

♦ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

♦ สำนักหอสมุดกลาง มศว.ประสานมิตร

♦ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)

♦ Dulwich Internationnal College

♦ โรงพยาบาลศิริราช

♦ โรงพยาบาลกรุงเทพ

♦ โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์

♦ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

♦ โรงแรมทองธารา

♦ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

♦ โรงแรมแอมบาสซี่สวีทโฮเต็ล

♦ โรงแรมเดลต้าแกรนด์แปซิฟิค

♦ โรงแรมสุโขทัย

♦ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

♦ True Corporation

♦ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

♦ ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

♦ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด

♦ บริษัทเงินทุน. ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

♦ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

♦ Universal Food Public Company Limited

♦ บริษัท เชลล์ในประเทศไทย จำกัด

♦ บริษัท ไซโจเดนกิ (ประเทศไทย) จำกัด

♦ บริษัท ไรท์พิคเจอร์ จำกัด

♦ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

♦ Monsanto Thailand Limited

♦ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

♦ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

♦ บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จำกัด

♦ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

♦ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ส จำกัด

♦ บริษัท เนสท์เลย์โปรดักส์ จำกัด

♦ บริษัท ไทยอมฤตบริวเวอรี่ จำกัด

♦ บริษัท ไดโดมอน จำกัด

♦ E-7 Enterprise Co.,Ltd.

♦ บริษัท บริจต์สโตน จำกัด

♦ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

♦ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด

♦ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

♦ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

♦ Bangkok Glass Industry Co.,Ltd.

♦ I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC LTD.

♦ Jay Mart Public Company Limited.

♦ SME BANK

♦ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

♦ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

♦ ธนาคารซิตี้แบงก์

♦ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

♦ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

♦ Nature Gift 711 Ltd., Part.


 World Computer Technology Co.,Ltd.

 Call Us: 0 2880 9788

 eMail : info@worldcom.co.th

 Thailand